Què ens uneix

Són molts els lligams personals, les accions i els projectes col·lectius i les vivències compartides que ens uneixen a molts i moltes de nosaltres, des del 2011. Però, sobretot tenim en comú una manera de mirar i analitzar la ciutat, la detecció vivencial d’una terrible i asfixiant manca d’alternatives a la mateixa, i la voluntat de transformar-la. Aquesta anàlisi compartida i vivencial, és la que ens impulsa i ens mobilitza a generar, donar suport, acompanyar i potenciar alternatives, dins la nostra ciutat.

Hem tingut, com molta gent a L’Hospitalet, l’experiència cíclica de veure com companyes, veïnes i conegudes de la ciutat, que han compartit amb nosaltres projectes, idees i somnis, acabaven marxant. A vegades, aquestes dinàmiques i manca d’alternatives, aparentment inherents a la ciutat, les han acabat expulsant ben lluny de nosaltres. D’altres cops, simplement han deixat de participar en la ciutat i han decidit concentrar la seva energia a projectes i col·lectius de fora de L’Hospitalet (sobretot a la veïna ciutat de Barcelona).

Per a nosaltres, aquesta realitat no és cap casualitat. Forma part d’un model de ciutat imposat, des de fa 40 anys, que provoca un efecte molt clar sobre totes aquelles persones, idees o col·lectius que no entren dins d’uns determinats estàndards. A tot això li diem “centrifugació”.

Per últim, compartim la necessitat urgent de trencar aquesta força centrifugadora i la creença que l’única manera d’aconseguir-ho, és fer-ho junts i juntes.