Estudi post-electoral per barris de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu

En aquest estudi es vol destriar entre els diferents barris per veure la composició de votants de les CUP-PA en cadascun d’aquests a la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat. Per això es seleccionaran les dades de les últimes municipals comparant els resultats de la formació amb els dels barris i els de la ciutat. S’ha de recordar, però, que els resultats encara no són definitius i s’espera al recompte amb el que el PSC pot perdre un representant en benefici de CIU.

Dades de la ciutat.

Dit això, es començarà analitzant les dades macro. A primera vista, la participació a la ciutat de l’Hospitalet del Ll. pot semblar baixa, del 53,38% aquest any. De totes maneres cal tenir en compte que, per primera vegada en 30 anys, s’ha augmentat la participació durant tres eleccions seguides. En aquest marc s’ha de tenir en compte que el cens electoral ha anat disminuint els últims anys tot i que la població ha augmentat, aquest fet és degut al canvi en la composició poblacional de la ciutat que s’ha trobat amb que molts immigrants no tenen dret a vot.

participació

La participació, comptant que ens trobem davant d’unes eleccions de segon ordre, és baixa i semblant a les europees de 2014. A forma de marc teòric, cal esmentar que les eleccions de segon ordre són on els partits minoritaris treuen major representació ja que el votant mig “no les considera tan importants” com, per exemple, les generals. És en aquestes últimes on el vot als partits majoritaris, entès com a vot útil, augmenta en detriment de la resta.

Dades  CUP-PA.

Dins aquest context les Candidatures d’Unitat Popular-Poble Actiu han aconseguit un representant al Ple de l’Ajuntament. S’estudiarà el rerefons electoral d’aquest resultat a través dels percentatges dels barris de la ciutat. Cal dir però, que les CUP-PA van obtenir el 5,11% dels vots emesos, superant per poc la barrera del 5%. En nombres absoluts va obtenir 4.755 vots. Ha estat el barri Centre el barri amb un percentatge major de votants de les CUP-PA amb un 7,78%. Seguit del Districte III, format per GranVia Sud i Santa Eulàlia (les dades encara no estan desagregades per barris en aquest districte) amb un 6,88%. La composició percentual de votants de les CUP-PA queda d’aquesta manera.

Votants CUP-PA Percentatge Total votants Participació Total
Centre 873 7,78% 11.293 60,37%
Sant Josep 454 5,64% 8.091 55,47%
Torrassa 440 6,02% 7.352 48,33%
Collblanc 510 6,63% 7.737 50,32%
Districte III 1.208 6,88% 17.646 56,05%
Sanfeliu 87 3,34% 2.511 52,68%
Florida 230 2,82% 8.189 48,84%
Les Planes 114 2,53% 4.512 48,04%
Can Serra 131 2,96% 4.441 57,57%
Pubilla Cases 259 3,10% 8.407 41,21%
El Gornal 81 3,40% 2.673 49,00%
Bellvitge 373 3,45% 10.894 58,18%

En la segona i tercera columna es troben les dades percentuals de votants, primer els que han votat les cup i després el total de votants que han participat per barris. En la segona columna es troba el percentatge que representen els votants de la primera fila, de les CUP-PA sobre el total de votants de cada barri. En aquest punt trobem un desequilibri enorme. El vot de les CUP-PA és un vot altament polaritzat i és Sant Josep el barri que comparteix un percentatge de vot més similar al de la mitjana de ciutat amb un 5,61% (mig punt per sobra de la mitjana total). S’ha volgut creuar la participació total per barris amb una major representació de les CUP-PA, però no coincideix. L’èxit o no de les CUP-PA no varia segons la participació total. És interessant veure que el barri que s’apropa més per sota de la mitjana municipal és del 3,45%, molt per sota del 5,11 ja esmentat.

per-barris

En aquest gràfic s’ha agafat els nombres absoluts dels votants de les CUP-PA de cada barri i s’ha fet el percentatge sobre el total de vots. És sorprenent veure com el 73,23% del votant de les CUP-PA és concentra geogràficament en 4 barris (Centre, Sant Josep, Torrassa i Collblanc) i en el Districte III que representen el 55,94% del total de votants d’aquestes municipals.

Distribució geogràfica del vot.

distrib.geog.

Altre article interessant, que parla de l’abstenció diferencial, el vot dual i el vot diferencial a la ciutat

Estudi sobre el comportament electoral a l’Hospitalet de Llobregat entre 1979 i 2014

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s